Veivedlikehold

Vi utfører det meste innen veivedlikehold, fra søknader til bygging og rehabilitering av eksisterende og nye veier. Jevnlig vedlikehold av veier kreves for å hindre at en vei blir helt nedkjørt og krever stor opprustning og sparer vegeier for store kostnader.

Vi hjelper deg med alt fra planlegning til utgraving, vegetasjons-fresing, rehabilitering av bruer, bytting av stikkrenner, grøfting av veier til grusing, skraping og vintervedlikeholdet.

Dette er noe av det vi tilbyr. Ta kontakt for vurdering av din vei og ditt prosjekt:

Traktor med vegskrape, former vegkroppen før grusing.

Skraping av grusveier

Vi har investert i en veiskrape som er tung nok til å skrape veien riktig.
Med denne kan vi justere veien med riktig tverrfall. Massene fra kantene blandes før de blir lagt tilbake i kjørebanen. På denne måten kommer vi også så langt ned i veibanen at vannhull / vaskebrett fjernes.
Ta kontakt så viser vi deg hvordan.

Grusing av veier og oppkjørsler

Oppgrusing og skraping kan spare vegkroppen for stor slitasje hvis det er gjort riktig og til rett tid.
Ta kontakt så kan vi hjelpe deg med planleggingen av opprustning og vedlikeholdet på din vei.

Bygging/Rehabilitering av skogsbilvei, seter- og hytteveier

Gjennom flere tiår har vi hjulpet våre kunder med etablering av skogsbilveier og lage vei til setra på fjellet eller bare en enkel vei for å forenkle adkomsten til hytta.

Vegetasjons fresing og Bio-klipp

Har veien eller plassen begynt å gro igjen har vi utstyr for både fresing og klipping av trær, busker og grener som er til hinder
for adkomst. Fjerning av vegetasjon inntil veien er også viktig for at veien skal tørke opp og ikke bli ødelagt av overflatevann som blir liggende i vegkroppen. I tillegg forbedres sikten både til omgivelser og svinger. En riktig utforming på vegkroppen, jevnlig grøfterensk og vegetasjonsfresing gir en bedre vei som også er lettere å vedlikeholde sommer som vinter.

Grøfting, grøfterensk og stikkrenner

Utgangspunktet for å få en vei til å fungere, er gode grøfter og «kuv» på veien. Det gir god drenering og en mer solid vegkropp.
Vannet renner lett bort og veien tørker raskt opp og blir sikker å bruke og lett å vedlikeholde. Det er også viktig med mange nok og riktig dimensjonerte stikkrenner til å føre vannet bort.
Utbytting og / eller graving av stikkrenner er noe av det vi kan hjelpe deg med.

Strøing og støvbindning

Er det glatt? Vi tilbyr strøing av veier og plasser i vintersesongen.

Støver det? Veisalt stabiliserer slitelaget.
Støvet kan være sjenerende på omgivelsene og finstoffet som skilles ut gjør at slitelaget blir raskt nedbrutt. Derfor er det god økonomi i å salte en grusvei.

Brøyting

Hvert år brøyter vi over 5 mil med veier i tillegg til plasser og veier i hyttefelt i Rendalen. Vi har oppdrag for kommune, bedrifter, private og veilag.
Med ansvaret for over 300 hytteveier og gårdsplasser har vi investert i moderne utstyr og hjelpemidler for effektiv snørydding og vintervedlikehold av veiene.
Ønsker du brøyting til din privatbolig, hytte eller bedrift? Ta kontakt med oss for en avtale og Les mer her.

Is riving

Vi tilbyr isriving av veier og plasser når det er behov for dette.
Dette er veldig effektivt hvis det begynner og bli tykk såle eller når våren begynner å slippe taket og strøing gir dårlig effekt.
Med dette utstyret kan vi skrape sålen i ned til ett minimum så framkommeligheten forbedres for tømmerbiler, gående og kjørende.

Feiing

Trenger du feiing av vei eller plass kan vi hjelpe deg med dette.
Vi har feiekost med oppsamler montert på traktor. Denne har befuktningsanlegg, slik at støv til omgivelsene rundt blir minimal.

Rehabilitering av bruer

Vi har igjennom årene rehabilitert mange bruer på skogsbil/landbruksvei nettet. Bytting og rehabilitering av brudekke, brukar, rekkverk, etc.
Vi leverer alt fra prosjektering til total leveranse.

Om oss

Per Hagen startet som maskinentreprenør i 1972.
Gjennom 50 år har vi utviklet oss og styrket kompetansen for å stå rustet til å møte våre kunder på best mulig måte. Enten det er innen det offentlige, bedrifter eller det private markedet.

Mer om oss

Kontakt oss

  • post@perhagenas.no
  • +47 951 52 749

Kontaktpersoner

Besøk oss

Misterhallen
Engerdalsveien 96,
2485 RENDALEN

Kart og veibeskrivelse