I 1972 startet Per Hagen enkeltmannsforetak med en graver, – etter hvert
ble det flere maskiner og flere ansatte, på det meste har det vært 18 fast
ansatte – nå er det 15 faste + et lite antall sesongarbeidere. Firmaet
ble lagt om til AS i 1996.

I 2014 flyttet vi inn i Misterhallen (gamle mistralaft) på Åkrestrømmen,
hvor vi i dag har kontorer, verksted og lager.

Vi benytter lokale leverandører og tjenester så langt det er mulig.